Disclaimer

Disclaimer_copyright_fMet de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: O-Line zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. O-Line kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.  

O-Line is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. O-Line kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. O-Line is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. O-Line heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.

O-Line kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. O-Line is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen. 

 

 

Copyright

De website www.o-line-webs.nlis eigendom van O-Line. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan O-Line. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O-Line worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. 

 

Copyright: O-Line-Webs  |   info@o-line-webs.nl  |   KvK 02076126  |   BtW NL213763126B01  |   Disclaimer © O-LINE  |   Sitemap